เข็มจักร เบอร์ 14

เข็มจักรเย็บผ้า ตราซิงเกอร์ 

สำหรับจักรเล็ก จักรบ้าน จักรหิ้ว 

เบอร์ 14 

1 ซอง มีเข็มจักร 10 เล่ม

ราคาขาย
25 THB
จำนวน:
Visitors: 29,067