ชุดไทย

ชุดไทย ประกอบด้วย
1.ผ้าถุงสำเร็จ 
ความยาว  97 ซม. (38 นิ้ว)
เอวยืดได้เต็มที่ 82 ซม. (32 นิ้ว)
2.สไบ
ความยาว 200 ซม. (78 นิ้ว)
ความยาวยืดสุด 360 ซม.(141 นิ้ว)
ความกว้าง 27 ซม. (10.5 นิ้ว)

ราคาชุดละ 499 บาท
Visitors: 18,635