ผ้าแพรสี

ผ้าแพรสี 
สำหรับใช้ในพิธีการต่างๆ
เช่น ผ้าผูกหน้ารถรับตัวเจ้าสาว ผ้าเปิดป้ายร้านใหม่ ผ้าใส่ข้ความผูกลูกโป่ง ผ้าผูกศาล ผ้ามัดต้นไม้ ผ้าประกอบพิธีทางศาสนา งานฝีมือต่างๆ

ราคาเมตรละ 18 บาท
ตัดผ้าขั้นต่ำที่ 1 เมตร
และการตัดผ้าอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ +2 ถึง -2 เซนติเมตร นะค่ะ
Visitors: 36,110